Home

ปรัชญาองค์กร

philosophy

เราคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก ซึ่งส่งเสริมสุขภาพและการมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงไปยังผู้คนทั่วโลก

แนชเชอรัลลี่ พลัส เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แผ่ขยายไปทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ผลิตภัณฑ์ของเรามีการแผ่ขยายผ่านเครือข่ายสมาชิกเท่านั้น ซึ่งสมาชิกเหล่านั้นเป็นผู้บริโภคที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราแบบปากต่อปากและใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ ในรูปแบบของตนเอง เราพยายามที่จะเสริมสร้างและยกระดับชีวิตของผู้คนทั่วโลกผ่านการสื่อสารส่วนบุคคลและการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างจริงใจ โดยไร้ขอบเขตพรมแดนและวัฒนธรรม

เป้าหมายของเรา

นับตั้งแต่บริษัทแนชเชอรัลลี่ พลัส ก่อตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2556 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจขององค์กรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั่วโลกผ่านการบูรณาการหลักๆ สามข้อดังต่อไปนี้ :

การบูรณาการด้านผลิตภัณฑ์

เราส่งมอบสิ่งที่เราสัญญาไว้ คือการช่วยให้สมาชิกมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ขึ้น โดยการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบให้มีสูตรเฉพาะตัวอย่างน่าทึ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของตัวเอง

การบูรณาการด้านโอกาสทางธุรกิจ

เราช่วยให้สมาชิกมีโอกาสสร้างรายได้เสริม โดยสร้างและกระจายความมั่งคั่งส่วนบุคคล โดยใช้รูปแบบธุรกิจที่ยุติธรรมและคุ้มค่า

การบูรณาการด้านวัฒนธรรม

เรานำผู้คนที่มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันมารวมเข้าไว้ด้วยกันและแสดงให้ผู้คนเหล่านั้นเห็นว่า การจับมือกันเดินเข้าหาเป้าหมายที่มีร่วมกัน จะทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ที่แนชเชอรัลลี่ พลัส สมาชิกประสบความสำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

THAILAND ภาษาไทย