Home

สารจากประธาน

ร่วมกันหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตเพื่อความมีสุขภาพดี

Naturally Plus Group President - Takaaki Nagoshi นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทแนชเชอรัลลี่ พลัส ในปี พ.ศ. 2542 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นมาเป็นพิเศษของเราได้รับการถ่ายทอดสู่ผู้คนผ่านการแบ่งปันความรักในการช่วยเหลือผู้อื่น ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส มีการแผ่ขยายออกสู่ผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลก

รากฐานของความสำเร็จของแนชเชอรัลลี่ พลัส นั้นเกิดขึ้นจากความทุ่มเทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์คือการจับมือก้าวไปด้วยกันกับพันธมิตรของเรา เราสามารถสร้างพลังที่มีประสิทธิภาพเหนือคนอื่นได้ ผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความเข้าใจว่าแต่ละคนมีพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีค่านิยมที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับวงออร์เคสตราที่มีความสามารถในการดึงสีสันและบุคคลิกลักษณะที่ยอดเยี่ยมของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกมา เพื่อส่งมอบท่วงทำนองจากการผสมผสานระหว่างเสียงสัมผัส, เสียงกังวาน, ความหลงใหล และความเข้มแข็ง
แนชเชอรัลลี่ พลัส ส่งมอบสภาพแวดล้อมที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของการดำรงอยู่และความมั่งคั่งร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วันเพื่อให้เราสามารถนำรอยยิ้มไปสู่ผู้คนทั่วโลกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมภารกิจสำคัญนี้ และเพลิดเพลินกับผลลัพธ์จากวิถีชีวิตแห่งการให้ ด้วยกันกับเรา

ประธานกลุ่มบริษัทแนชเชอรัลลี พลัส

ทากาอากิ นาโกชิ

THAILAND ภาษาไทย