Home

คืนกำไรสู่สังคม

Japan Guide Dog Association (JGDA) สมาคมสุนัขนำทางแห่งประเทศญี่ปุ่น (JGDA)

เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่เราตระหนักถึงความสำคัญของดวงตาที่มีต่อความสุขของผู้คน แนชเชอรัลลี่ พลัส จึงได้เริ่มศึกษาวิธีการปกป้องสุขภาพของดวงตา ภารกิจนี้ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของบริษัทถือกำเนิดขึ้น นั่นคือ SUPER LUTEIN ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดค้นมาเพื่อดวงตาโดยเฉพาะ (ในประเทศไทย จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ S.LUTEIN PLUS - เอส. ลูทีน พลัส) ด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ภายหลังจากที่บริษัทแนชเชอรัลลี่ พลัส ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา 1 ปี ก็ได้มีการจัดตั้งโครงการที่ให้พนักงานและสมาชิกจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ สำหรับสมาคมสุนัขนำทางแห่งประเทศญี่ปุ่น (JGDA) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก และส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการระดมทุน เช่นการแข่งขันกอล์ฟการกุศล และการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ JGDA

กองทุนแนชเชอรัลลี่ พลัส เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส (ประเทศญี่ปุ่น)

ในปี พ.ศ. 2552 กองทุนแนชเชอรัลลี่ พลัส เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผลิตภัณฑ์และเงินบริจาคจากสมาชิกและพนักงานของแนชเชอรัลลี่ พลัส กองทุนนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพิเศษ โดยมีกรรมการผู้จัดการอาวุโสของแนชเชอรัลลี่ พลัส เป็นประธาน และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเช่น Nanbyounet (เครือข่ายช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น) และหมู่บ้านเด็กเกียวโต (สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า)

กิจกรรมทั่วโลก

กิจกรรมการกุศลในต่างประเทศเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ด้วยการบริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์ ให้แก่มูลนิธิคนตาบอดในประเทศไต้หวัน และสนับสนุนการวิ่งมาราธอนคนตาบอด Ahgan Wen-Gan Chang ในส่วนของรางวัล Taiwan Ten Outstanding Young Persons จำนวน 10 รางวัล
แนชเชอรัลลี่ พลัส ได้ทุ่มเทกำลังเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความสุขยิ่งขึ้น
เราตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรในฐานะสมาชิกของชุมชนและภูมิภาคที่เราทำงานและอาศัยอยู่ และส่งเสริมให้พนักงานและสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมในต่างประเทศ เช่น การจัดตั้งองค์กร Hard Life ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน CSR ทั่วเอเชีย โครงการแรกขององค์กร คือการก่อสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กในจังหวัดบอฟฟา ประเทศกินี เด็กๆ จำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษา และเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกที่ช่วยเหลือสังคม หลังจากสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมด้าน CSR ได้ขยายไปสู่ประเทศต่างๆ คู่ขนานไปกับการเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทแนชเชอรัลลี่ พลัส ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิคนตาบอดและเด็กกำพร้า และบริจาคเงินให้แก่พื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

คุณเองก็สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนของคุณ มาร่วมคืนกำไรสู่สังคมไปด้วยกันกับเราตั้งแต่วันนี้ และร่วมแบ่งปันความรู้สึกยินดีที่ได้นำชีวิตที่มีความหมายสู่ผู้คน และเป็นตัวแทนแห่งการบูรณาการที่แนชเชอรัลลี่ พลัสมีมาตลอด

Children of Boffa, Guinea เด็กๆ ในจังหวัด บอฟฟา ประเทศกินี

THAILAND ภาษาไทย