Home

IZUMIO - ถาม-ตอบ

ถาม: น้ำดื่ม IZUMIO ผลิตจากแหล่งน้ำชนิดใด?

ตอบ: IZUMIO ผลิตจากน้ำแร่ที่มีต้นกำเนิดตามธรรมชาติ

ถาม: ควรดื่ม IZUMIO ในปริมาณเท่าใด และเวลาใด?

ตอบ: ปริมาณที่แนะนำต่อวันคือ 1 ซอง และสามารถดื่มในเวลาใดก็ได้ และเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย

ถาม: ควรเก็บน้ำดื่ม IZUMIO ไว้ในที่ใด?

ตอบ: น้ำดื่ม IZUMIO สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิห้องปกติ แต่เพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้คุณเก็บไว้ในตู้เย็นหรือที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความร้อนและถูกแสงแดดโดยตรง

ถาม: น้ำดื่ม IZUMIO สามารถเก็บในช่องแช่แข็งได้หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ควรเก็บน้ำดื่ม IZUMIO ในช่องแช่แข็งเพราะจะทำให้ซองอลูมิเนียมแตกได้เมื่อทำหล่น

THAILAND ภาษาไทย