Home

S.LUTEIN PLUS - จุดเด่น

African Marigold ดอกดาวเรืองแอฟริกัน

สูตรส่วนผสมจาก FloraGLO® Lutein ที่ผ่านกระบวนการสกัดที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท Kemin Industries Inc. (USA)

"FloraGLO® Lutein1" เป็นวัตถุดิบที่ผ่านการสกัด, กลั่นและตกผลึกจากดอกดาวเรืองแอฟริกัน โดยใช้กระบวนการผลิตเฉพาะที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Kemin ดอกดาวเรืองแอฟริกันถูกเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดในประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าลูทีนเจ้าแรกๆ ที่ได้รับการรับรอง GRAS (Generally Recognized As Safe : การรับรองว่าสารที่ใช้ในการผลิตผ่านการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย) ในปีพ.ศ. 2544 และยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าลูทีนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในตลาดปัจจุบัน

นับตั้งแต่การก่อตั้งแนชเชอรัลลี่ พลัส ในปีพ.ศ. 2542 บริษัทได้ให้ความสนใจใน “FloraGLO® Lutein” และได้ผสานส่วนประกอบนี้เข้าไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ S.LUTEIN

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา "FloraGLO® Lutein" มียอดปริมาณจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่ง2 ของวงการธุรกิจขายตรงทั่วเอเซีย และแนชเชอรัลลี่ พลัส ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ "FloraGLO® Lutein PREMIUM PARTNER” จากบริษัท Kemin Industries Inc. (USA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย FloraGLO® Lutein ซึ่งถือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการให้ความสำคัญกับการเลือกสรรส่วนผสมที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับความสามารถในการขยายเครือข่ายของเราเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับผู้คนจำนวนมาก

โลโก้ “PREMIUM PARTNER” สร้างสรรขึ้นโดยบริษัท Kemin Industries, Inc ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้นี้ หมายถึงพันธมิตรพิเศษของ “FloraGLO® Lutein”

※1 FloraGLO® Lutein เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนทางการค้าของบริษัท Kemin Industries, Inc (USA)
※2 ข้อมูลจากการสำรวจโดย Kemin Industries Inc. ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

PremiumPartner โลโก้ Premium Partner

THAILAND ภาษาไทย