Home

IZUMIO - สถานที่ผลิต

IM-09

สถานที่ผลิตน้ำดื่ม IZUMIO ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาของจังหวัดโตชิกิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอากาศและน้ำใสสะอาด

สถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000) และมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018)

ดังนั้นน้ำดื่ม IZUMIO จึงถูกผลิตในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

THAILAND ภาษาไทย